Zmena fakturačnej adresy

S platnosťou od 13.7.2015 došlo ku zmene fakturačnej adresy: Nová fakturačná adresa je:
TD montáže SK, s.r.o.
Trenčianska – Vŕšok 564
020 01 Púchov

Korešpondenčná adresa zostává naďalej:
TD montáže SK, s.r.o.
Vydrná 39
020 53 Vydrná

V prípade akýchkoľvek otázok k uvedenej zmene kontaktujte p. Jarmilu Košťálovú tel.: 0948 292 804, e-mail: kostalova@tdmontaze.sk